ချိုချိုစက်မှုလုပ်ငန်းလီမိတက် မှ လောက်ကိုင် ဒေသ စစ်ဘေးရှောင် ပြည်သူ များအား လှူဒါန်းမှု မှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံ