ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန သို့ Covid – 19 ရောဂါ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး နှင့် တုံပြန် ဆောင်ရွက်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာ တွင် အသုံးပြုရန် ချိုချို စက်မှုလုပ်ငန်း ( Shin Shin ) မှ ကြာဆံထုပ်အရေအတွက် ( ၄၁၉၄၀) ထုပ် လှူဒါန်း ခဲ့ပါတယ်။