၂၂.၂.၂၀၂၀ မှာ ပျော်ရွှင်စွာကျင်းပတဲ့ Cho Cho Group of Companies မိသားစု၏ စုပေါင်းထမနဲထိုးပြိုင်ပွဲ ပုံရိပ်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်